Stor kontrakt med Cermaq Norway

Grovfjord Mek. Verksted skal våren 2018 levere Norges mest avanserte servicekatamaran til Cermaq Norway avd. Nordland .

Fartøyet skal brukes i ulike operasjoner; til fortøyningsarbeid, luse-bekjempelse, slepe-oppdrag og diverse merde-arbeid på Cermaq Nordland sine lokaliteter. Fartøyet skal leveres våren 2018, og blir den 4 båten Grovfjord Mek. Verksted leverer til Cermaq. Kontrakten har en verdi på mellom 50 og 60 millioner.

  • Cermaq investerer mye i utvikling og oppgradering av produksjonen, og gjør store innkjøp fra lokale leverandører. Med den nye båten vil vi styrke kapasiteten og få en servicebåt med svært avansert utstyr til å takle utfordrende oppgaver, sier Snorre Jonassen, Regiondirektør i Cermaq

Den nye servicebåten, bnr 145, er en stor servicekatamaran i aluminium med hoveddimensjoner 25,5x12m. Den blir utstyrt med 3 Palfinger Marine kraner på henholdsvis 150, 50 og 12 tonnmeter, 4 vinsjer på 80 og 3x 20 tonn, haikjeft, hydrauliske andøvere, hekkrull, skiveholdersystem, 4 capstaner på henholdsvis 5 og 3×3 tonn, samt DP-anlegg og en bullard pull på hele 16,75 tonn.

Båten er bygget med et romslig rorhus med 2 manøverposisjoner, kontor, pantry og sittegruppe. Båten har et stort dekkshus som inneholder en stor messe, bysse, 3 lugarer, dusj/toalett rom, 2 garderober, ROV-garasje/verksted samt tørkerom. Under dekk er det videre en dobbel lugar med dusj/toalett rom samt et stort lasterom (35-40m3) i hvert enkelt skrog.

Hovedmotorene yter 2x500HK ved 1800 o/min, mens aggregatene er på til sammen 700 kWe. Brennolje og ferskvannskapasiteten er hele 55.000 og 28.000 liter. For øvrig er båten utstyrt med hydraulisk HT vasker, vask/desinfiseringsanlegg samt diesel transfer system. I tillegg er det montert trapper i skuteside for enkel adkomst til merdring.

  • Det er en stor tillitserklæring at Cermaq Norway velger oss til bygging av dette fartøyet, noe som bidrar til å befeste vår posisjon som ledende leverandør av arbeidsbåter til oppdrettsnæringen, sier Bård Meek-Hansen, daglig leder i Grovfjord Mek. Verksted AS.

Båten er bygget iht. den nye forskriften om bygging og tilsyn av mindre lasteskip, fartsområde Liten kystfart.

Om Cermaq Norway AS

Cermaq Norway AS er en av Norges største matvareprodusenter, med en daglig produksjon på 1,3 millioner porsjoner sunn og bærekraftig laks.  Laksen nytes årlig av mennesker i over 20 land over hele verden. Cermaq Norway har virksomhet langs kysten av Nordland og Finnmark, og har i overkant av 550 ansatte.

Om Grovfjord Mek. Verksted AS

Grovfjord Mek. Verksted AS er Norges største produsent av arbeidsbåter i aluminium, og er lokalisert i Grovfjord i Sør-Troms. Siden år 2000 har vi levert godt over 100 båter til oppdrettsnæringen, til kunder over hele landet.

 

For mer detaljert informasjon er det bare å ta kontakt.

Grovfjord Mek. Verksted AS                                              Cermaq Norway AS

Bård Meek-Hansen                                                              Snorre Jonassen

Daglig leder                                                                           Regiondirektør Nordland

93059831                                                                               918 58 861

bard@gmv.no                                                                      snorre.jonassen@cermaq.com