Velkommmen til demonstrasjon av GMV Zero

Verdens første rene batterielektriske oppdrettskatamaran, GMV Zero, er nå ferdig utviklet og utleid til kunde. I samarbeid med Trollvika Drift AS har vi derfor gleden av å invitere til en demonstrasjon av fartøyet.

 

Tid: Torsdag 26. april 2018 kl. 10.00-15.00

Sted: Northern Lights Salmons lokaler i Balteskard, Grovfjord

 

Det vil bli gjennomført flere prøveturer, hvor de som ikke kjører fartøyet deltar på fagseminar. Lunsj blir servert ca. kl 12.00

Fagseminar:

  1. Presentasjon av prosjektet, med fokus på:
    • Teknologi: batteriteknologi, kraftelektronikk, elektromotor
    • Fordeler: reduksjon av miljøutslipp, reduksjon i energi- og vedlikeholdskostnader
  2. Presentasjon av hybrid versjon av GMV Zero
  3. Presentasjon av FFV- 15 knop (lett røkterbåt/ transportbåt)
  4. Hvor langt unna er bruk av hydrogen?
  5. Nytt fra Innovasjon Norge Arktis

Kartet under viser hvor Northern Light Salmon har sin lokalisering:

Påmelding til: firmapost@gmv.no eller på mobil 930 59 831.

Frist: 24.04.18

VEL MØTT!