Bnr 18 – Olderfjord

GMV leverte bygg nr 18 » Olderfjord» til Finmark Stamfiskstasjon i 2000. » Olderfjord» er en enskrogs røkterbåt for personell- og fortransport.

Hoveddimensjoner er 11,05 x 4,50m, og topphastighet er ca 10 knop.