Ombygging av Assister

Bygg nr 70 har blitt forlenget og fått nytt fremdriftsanlegg. Båten er døpt om fra Assister til Traveller, og kan nå ta 24 personer om bord. Båten skal etter planen dra fra verftet i helgen.

Bnr. 70 – Traveller