Nye aksjonærer i GMV 2.0

Vi er glade for å kunne fortelle at Northern Lights Salmon AS har valgt å gå inn på eiersiden i nye GMV 2.0, sammen med Grovgaarden AS. Selskapet er en av våre største kunder, og vi har levert 8 båter til dem i perioden 1999-2022. Vår første oppdrettsbåt Aud Margrethe ble levert til dem, pluss at de testet ut prototypen GMV Zero […]

Grovfjord Mek. Verksted begjærer oppbud

I dag leverte vi inn en begjæring om oppbud til tingretten. Årsaken til dette er en kraftig kostnadsøkning på materialer og komponenter etter pandemien, svak norsk krone og store forsinkelser pga mange endringer som man ikke har fått kunde til å betale. Vi har lenge prøvd å få fremforhandlet en avtale med vår største kunde som gav GMV mer betalt for å ferdigstille fartøyene, men måtte denne uken erkjenne at man ikke […]

En sorgens dag for Kyst-Norge

I et innlegg i Nordlys og Harstad Tidende for noen dager siden lovpriser Cecilie Myrseth i svulstige ordelag innføringen av grunnrentebeskatningen på havbruk, og kaller det en merkedag for Norge. Etter hennes mening sikrer dette en rettferdig fordeling av inntekter og ressurser og bidrar til å bygge lokalsamfunn, helsetjenester, eldreomsorg, etc. i hele landet. Cecile Myrseth, det er ikke det offentlige […]

Vi vant Næringslivsprisen 2023!

Vi vant årets Næringslivspris 2023, noe vi synes er stor stas! Mange anerkjente bedrifter har mottatt prisen tidigere, og at den tilfalt oss gjør oss ekstra stolt og glad på vegne av den jobben våre dyktige ansatte har utført over mange år! Her er juryens begrunnelse for tildelingen av prisen: «Årets vinner kjennetegnes aller mest […]

Konsekvensene av grunnrenteskatten som aldri kommer frem i media

Bård Meek Hansen, Kjartan Karlsen og Mats Nygaard fra NSK Ship Design ble intervjuet av Harstad Tidende angående konsekvensene innføringen av grunnrenteskatten til oppdrettsnæringen vil få for innbyggerne i regionen vår. All fokuset i media har vært på konsekvensene for oppdrettsnæringen selv, men ikke de negative konsekvensene for leverandørene deres.  Det regjeringen nå holder på […]

Utdeling av Norges Vels Medalje!

Vi gratulerer to av våre fantastiske ansatte, Jan Henning Løvmo og Jan Hugo Gerhardsen for lang og tro tjeneste hos oss i Grovfjord Mek. Verksted. De mottok Norges Vel Medalje under vårt årlige julebord. Jan Henning har vært ansatt hos oss i 42 år. Han har hatt ulike stillinger hos oss og er idag innkjøpsleder […]

GMV Zero har fått nytt utseende, navn og eiere!

GMV Zero har fått nytt navn og utseende, og ble overlevert til Kime Akva fredag 25.november! Fartøyet har i tillegg fått en batteripakke på 6×68 kWh. Fartøyet heter nå Wile E. Coyote etter karakteren i tegneserien Looney Tunes. 

Vi deltok på årets Outlook North konferanse i Harstad!

Daglig leder Bård holdte et foredrag der han presenterte GMV og hvordan oppdrettsnæringen har et vært et springbrett både for vår eksistens og våre innovative prosjekter, med utvikling av nullutslippsteknologi og autonome systemer. GMV samarbeider med flere underleverandører (noen er vi deleier i) som igjen er avhengig av oppdrettsnæringen på flere områder. Konklusjonen av foredraget […]

Vi vant en pris under årets Ærekraft-konferanse!

Vi ble en av seks andre bedrifter og prosjekter som stakk av med en pris under årets Ærekraft-konferanse! Vi fikk utdelt prisen for Havbruksnæringen, og juryens begrunnelse far følgende: «Bedriften bidrar til kompetanseutvikling og spredning av teknologi som fører til redusert utslipp av klimagasser. De bidrar til verdiskapning lokalt og gir positive eksterne effekter for […]

Besøk av fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran

På åpningsdagen fikk fellesstanden vår med Norske Skipsverft besøk av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Det ble ivrige samtaler, og besøket varte betydelig lengre enn den tiden som egentlig var satt av- noe som tyder på en interessert statsråd! En felles bekymring i Norske Skipsverft er at Norge står i fare for å miste evnen […]

Kontakt

Astafjordveien 566
9446 Grovfjord

Telefon: 770 89 600
Mobil: 930 59 831
Orgnr.: 988 041 505