Nyheter


Besøk av fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran


7. april 2022


På åpningsdagen fikk fellesstanden vår med Norske Skipsverft besøk av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Det ble ivrige samtaler, og besøket varte betydelig lengre enn den tiden som egentlig var satt av- noe som tyder på en interessert statsråd!

En felles bekymring i Norske Skipsverft er at Norge står i fare for å miste evnen til å bygge store skip i Norge, og vi overrakte derfor et brev som organisasjonen har skrevet til fiskeri- og havministeren, forsvarsministeren og Stortingets næringskomite om ønske om et møte. Det står i tillegg et tjuetalls bedrifter og organisasjoner bak brevet utenom Norske Skipsverft. 

Tema for det ønskede møtet er bygging av standardiserte fartøy for Sjøforsvaret, noe som vil være et viktig tiltak for den norske verftsnæringen. Per dags dato går mange byggeoppdrag til utenlandske verft, og dette gjelder også bygging av skip som er offentlig finansiert. 

Norge har opparbeidet seg en verdensledende maritim kompetanse, og verftsindustrien Kongsberg Gruppen har satt i gang en prosess for å utvikle standardfartøy for sjøforsvaret. Dette konseptet vil være en fleksibel plattform for flere fartøytyper og er designet for å tilføre mer kostnadseffektiv og klimavennlig norsk maritim teknologi. 

Det er viktig å få fram at verftsnæringen har en avgjørende rolle i samspillet med de andre aktørene i den maritime klyngen i utviklingen av ny teknologi og beredskap i Norge. Det å bygge standardfartøyer til Sjøforsvaret vil kunne gi oppdrag til mange verft, og gi arbeid til omtrent ni tusen ansatte i verftsindustrien. En arbeidsplass i verftsnæringen vil igjen genrerere omkring 4,5 andre arbeidsplasser i from av ringvirkninger!

Bygging i Norge vil også gi store eksportmuligheter- det er flere land som vil ha standardfartøyer og Norge kan vise verden hva vi har å tilby og bruke utstillingsvinduet til å eksportere standardfartøyer til allierte.
Kostnadene ved neste generasjon marinefartøy vil for alle land bli en utfordring, og ved å utnytte vårt forsprang innen miljøvennlig skipsfart og innovasjon knyttet til multirollefartøy vil den norske maritime klyngen kunne tilby våre allierte og partnere et kostnadseffentivt og moderne eksportprodukt. 

Kontakt

Astafjordveien 566
9446 Grovfjord

Telefon: 770 89 600
Mobil: 930 59 831
Orgnr.: 988 041 505