Nyheter


En sorgens dag for Kyst-Norge


30. mai 2023


I et innlegg i Nordlys og Harstad Tidende for noen dager siden lovpriser Cecilie Myrseth i svulstige ordelag innføringen av grunnrentebeskatningen på havbruk, og kaller det en merkedag for Norge. Etter hennes mening sikrer dette en rettferdig fordeling av inntekter og ressurser og bidrar til å bygge lokalsamfunn, helsetjenester, eldreomsorg, etc. i hele landet.

Cecile Myrseth, det er ikke det offentlige som bygger lokalsamfunn, det er det ildsjeler og private bedrifter som gjør. Og alle disse har en felles nevner, de trenger kunder som etterspør deres produkter og tjenester slik at de kan overleve og videreutvikle seg.

Kyst Norge har i årtier manglet denne kunden, noe som har ført til fraflytting og tomme hus veldig mange plasser og spesielt i Nord-Norge.

Dette var situasjonen helt til oppdrettsnæringen ble unnfanget. Etter en trang fødsel har oppdrettsnæringen de seneste årene utviklet seg til å bli vår regions, ja hele kyst-Norges fremste vekstmotor, og har skapt ti-tusener av arbeidsplasser i selve næringen og i underleverandørleddet. Uten denne næringen vil jeg påstå at det hadde vært svært dårlig stilt i mange bygder og tettsteder langs kysten.

Jeg har sagt det før og gjentar det gjerne, Grovfjord Mek. Verksted hadde ikke vært noen ting uten oppdrettsnæringen og de mulighetene til næringsutvikling som den har gitt oss. Vi har siden år 1999 produsert 156 fartøy, av disse hele 136 til oppdrett! 

Kunnskapen og kapitalen vi har ervervet oss har gjort at vi kunne investere i produksjonsanlegg, øke antall ansatte og satse på å utvikle andre fartøystyper, eks fartøy til offshore vind (vindmøller til havs), og gjort at vi har kunnet utvikle og produsere verdens første batterielektriske fartøy GMV Zero og satse på førerløs fartøysteknologi. Og vi igjen kjøper jo mange produkter og tjenester fra andre lokale bedrifter, som igjen har sine ansatte og sine leverandører, osv. osv.

Og vi er bare en av mange bedrifter langs kysten som har kunnet utvikle seg og vokse med oppdrettsnæringen som krevende kunde. 

Dette er hovedårsaken til at mange lokale politikere protesterer mot innføringen av grunnrentebeskatningen og står på barrikadene, såkalt løper laksebaronenes ærende. De har sett utviklingen og optimismen som oppdrettsnæringen har gitt mange plasser, med velstandsutvikling og økt tilflytting som resultat.

Frøya og Lovund trekkes ofte frem som gode eksempler, men du kunne lagt til svært mange plasser langs kysten, også i vårt nærområde.

Innføringen av grunnrentebeskatningen svekker kraftig denne vekstmotoren, og vil redusere utviklingstakten og investeringslysten noe som går ut over alle bedriftene som har oppdrettsnæringen som eneste kunde.

For det er ingenting per i dag som kan erstatte oppdrettsnæringen som kunde!

Det er få andre som etterspør entreprenørtjenester, elektroarbeid, rørlegging,vedlikeholdstjenester, teknologiutvikling, FoU tjenester, listen kan gjøres lang.

Det er få andre som tilbyr distriktsarbeidsplasser som gjør at mange unge tør å satse, bygge hus og flytte hjem.

Du skal ikke være rakettforsker for å forstå at en 25% skatteøkning og inndragning av mange milliarder i året reduserer næringens investeringsvilje, kjøp av tjenester og vilje til å satse på forskning og utvikling.

Jeg hadde forstått behovet for ekstra skatten dersom den norske stat manglet penger for å opprettholde den berømte velferdsstaten, men AS Norge drukner jo i penger. Ekstra inntektene i 2022 fra olje og gass alene var jo på over 1000 milliarder kroner. Og man venter enda høyere ekstra inntekter i 2023.

Nei dette er ingen gledes dag i Kyst-Norge. Oppdretterne vil nok klare seg og tåler en innføring av grunnrentebeskatning. Men for leverandørindustrien, FoU bedrifter, de små kystsamfunn, alle unge som så en lys fremtid innenfor næringen er det en sorgens dag.

Jeg er glad for at Høyre har stått igjen på perrongen, det gir et håp om at innføringen av grunnrentebeskatningen kan bli reversert ved neste valg. 

Bård Meek-Hansen

Grovfjord Mek. Verksted AS

Kontakt

Astafjordveien 566
9446 Grovfjord

Telefon: 770 89 600
Mobil: 930 59 831
Orgnr.: 988 041 505