Nyheter


Energizer-neste generasjon CTV fra Grovfjord Mek. Verksted


22. juni 2021


Grovfjord Mek. Verksted (GMV) har i samarbeid med Northern Offshore Services (NOS) utviklet fremtidens Crew Transfer Vessel (CTV), som kombinerer høy energieffektivitet og drivstoffbesparelse med fremragende ytelse og kraft. Nyutviklinger i fremdriftsanlegget, for eksempel lavere propellturtall og større diameter på propellen, gir E-klassen fremdrift med høy effektivitet. Dette resulterer i lavere drivstofforbruk under transitt og en «bollard push» på opptil 30 tonn under dokking, som er en av de høyeste i markedet i dag.

Fartøyet er designet av GMV, og vi har hatt miljø og grønn energi i fokus under arbeidet. Fartøyet har batterier installert som kan lades fra land, noe som vil bidra til drift av fartøyet med reduserte CO2 utslipp. Fartøyet er også forberedt på å lade batteriene fra vindparken, og bruker dermed ren fornybar energi direkte fra produksjon til forbruker. Takket være en rekke kombinasjoner av motor og kraft kan fartøyet optimalisere driften, senke drivstofforbruket og redusere støy. 

Energizer kan operere i «pure electric mode» på lav hastighet med støtte fra batteriene. Denne driftsformen vil føre til store drivstoffbesparelser og reduksjon i utslipp når CTV’en er i standby mellom dokkingsoperasjoner.

NOS er kontinuerlig opptatt av innovasjon og forbedringer, og er overbevist om at deres kunder og vindfarmindustrien vil etterstrebe mer miljøvennlige løsninger. Fremtiden er grønn og E-klassen er deres første skritt mot en helelektrifisert CTV-flåte. 

Energizer er nå under bygging, og vil bli levert til vår kunde våren 2021.

Kontakt

Astafjordveien 566
9446 Grovfjord

Telefon: 770 89 600
Mobil: 930 59 831
Orgnr.: 988 041 505