Nyheter


Grovfjord Mek. Verksted er med i en prosjektgruppe som vil utvikle en hydrogendrevet hurtigbåt for Narvik Havn!


25. november 2021


Narvik Havn trenger en ny havnebåt som skal være rask og utslippsfri, vi i Grovfjord Mek. Verksted er en av åtte prosjektpartnere som er med på dette prosjektet. Båten vil erstatte en av de dieseldrevne båtene til Narvik Havn, noe som vil føre til at de vil redusere både sitt dieselforbruk og sine CO2-utslipp betydelig. 

Båten vil bli bygget ved Grovfjord Mek. Verksted, og vil bli utstyrt med hydrogenbaserte brenselceller fra TECO 2030. Båten skal etter planen sjøsettes i 2023, og skal hovedsakelig brukes til havneoppsyn og beredskap, samt til undervisning og opplæring av mannskap. 

Målet er at båten skal klassifiseres som et hurtiggående passasjerfartøy med lang rekkevidde, og den skal kunne holde en hastighet på 23 knop. 

Om Grovfjord Mek. Verksted AS

Grovfjord Mek. Verksted AS er Norges største produsent av arbeidsbåter i aluminium, og er lokalisert i Grovfjord i Sør-Troms. Siden år 2000 har vi levert omlag 135 båter til oppdrettsnæringen, til kunder over hele landet. 

Om Narvik Havn

Narvik Havn er havnemyndighet i Narvik og eier av havneinfrastruktur i Narvik-Regionen. Det skipes ut 18-20 millioner tonn last hvert år fra havnen.

Om TECO 2030 

TECO 2030 tilbyr teknologi til den maritime sektoren som hjelper skip med å bli mer miljø- og klimavennlige, ved at de utvikler hydrogenbaserte brenselceller. De tilbyr også systemer for eksosrensing og karbonfangst og- lagring for skip.

Pressekonferanse i Narvik 25.11.21 kl. 12.00!

Kontakt

Astafjordveien 566
9446 Grovfjord

Telefon: 770 89 600
Mobil: 930 59 831
Orgnr.: 988 041 505