Nyheter


Konsekvensene av grunnrenteskatten som aldri kommer frem i media


9. desember 2022


Bård Meek Hansen, Kjartan Karlsen og Mats Nygaard fra NSK Ship Design ble intervjuet av Harstad Tidende angående konsekvensene innføringen av grunnrenteskatten til oppdrettsnæringen vil få for innbyggerne i regionen vår. All fokuset i media har vært på konsekvensene for oppdrettsnæringen selv, men ikke de negative konsekvensene for leverandørene deres. 

Det regjeringen nå holder på med er svært alvorlig og det vil få svært negative konsekvenser for mange kystsamfunn.

I vår region har vi en unik og lokaleid oppdrettsnæring, og dersom endringene regjeringen foreslår går igjennom så vil samlet skattebelastning for oppdrettsselskapene være rundt 85%. Av denne prosentandelen ville mange milliarder kroner blitt brukt til investeringer i vår region. Men med grunnrenteskatten vil midlene forsvinne ut av regionen vår, og vi vil få tilbake en mindre andel av dette i form av statlige overføringer.

Fra nå av vil midlene fra Havbruksfondet formidles slik at halvparten går til staten, og den andre fordeles til alle kommunene. Dette vi føre til at det blir mindre penger til kommunene langs kysten. Tidligere gikk midlene fra Havbruksfondet til kommunen der oppdrettsnæringene hadde konsesjoner i. 

Ordfører Kari-Anna Opsal hevder at Harstad Kommune får mye mer penger fra staten enn den får idag, noe som ikke er tilfellet. Fakta er at Harstad kommune vil tape tosifrede millionbeløp, i tillegg kommer det til å komme et indirekte tap gjennom at næringslivet i regionen svekkes! 

Det er et stort paradoks at ingen ser ut til å forstå alvoret av konsekvensene, og det kommer aldri frem i media!

Alle vi snakker med innen oppdrettsnæringen sier at det fra neste år vil bli full stopp i investeringene deres. Konsekvensene av dette kommer ganske raskt når leverandørindustrien blir nødt til å kvitte seg med folk.

Innføringen av grunnrentebeskatningen vil redusere inntektene staten får fra biomasse-auksjonen. I år tapte de like mye som de forventer å få inn i ekstra skatt. Dette vil si at de ikke får ekstra penger for å salidere statsbudsjettet. De sørger i tillegg for at mange mennesker vil miste sine jobber, bli permittert og at folk flytter fra distriktene pga. mangel på arbeidsplass. 

Det som skjer nå er at rikspolitikerne sitter i Oslo og har null forståelse for konsekvensene dette vil ha for kystkommunene. Dette er et stort problem! 
Vi er en samlet næring langs kysten som føler oss overkjørt av politikere som ikke er en del av næringen, og som tar midler fra prosjekter som vi som leverandør er en del av. 

Vi reagerer sterkt på at de folkevalgte i kommunen vår ikke setter seg inn i dette problemet, og hvordan dette vil ramme hele regionen. 

Det er viktig å la folk være klar over at kommunene blir sittende igjen med mindre inntekter. Den private sektoren blir mindre, noe som igjen fører til mindre skatteinntekter!

En annen konsekvens av dette for både oppdrettsnæringen og oss som leverandører er at det vil forsinke overgangen til det grønne skiftet. Vi i Grovfjord Mek. Verksted opplever allerede at en rekke bestillinger på båter som drives hybrid- eller batterielektrisk legges på is. 

Vi håper at konsekvensene for leverandørindustrien langs hele kysten ved innføring av grunnrenteskatten går opp for politikerne før det er for sent! 

Det er ikke kun «laksebaronene» som blir tatt- men kystkommunen langs kysten! Det er verkstedindustrien, entreprenører, maskinentreprenører, elektrofirma, teknologibedrifter, FoU leverandører og en rekke andre vil bli tapere. 

Vi håper at politikerne legger bort prestisjen og at de sammen med næringen vil rykke tilbake til start og utrede forslaget grundig!

(Dette er et sammendrag skrevet av ht.no)

Kontakt

Astafjordveien 566
9446 Grovfjord

Telefon: 770 89 600
Mobil: 930 59 831
Orgnr.: 988 041 505