Nyheter


Nye aksjonærer i GMV 2.0


25. oktober 2023


Vi er glade for å kunne fortelle at Northern Lights Salmon AS har valgt å gå inn på eiersiden i nye GMV 2.0, sammen med Grovgaarden AS. Selskapet er en av våre største kunder, og vi har levert 8 båter til dem i perioden 1999-2022. Vår første oppdrettsbåt Aud Margrethe ble levert til dem, pluss at de testet ut prototypen GMV Zero (verdens første rene batterielektriske fartøy) for oss i nærmere 1,5 år. For et verft som oss er det utrolig viktig å ha gode og krevende kunder i nærområdet, som tør å satse på nye fartøystyper.

Det nye selskapet skal spisse sin satsning mot oppdrettsnæringen. Med kapitalen som er tilført har GMV 2.0 den soliditeten vi trenger for å kunne jobbe 100% med det vi kan best, utvikle og bygge oppdrettsbåter.  Vi har fått til en god finansiell løsning i samarbeid med vår felles bankforbindelse DnB i Svolvær, og fått med oss tidligere banksjef i DNB Jann Arne Bardo inn i styret sammen med våre eiere. Vi er også glade for at mange flinke ansatte har signalisert at de vil komme tilbake til GMV nå som grunnlaget for ny drift er på plass.  Vi føler oss veldig trygg på at GMV2.0, med nye eiere og våre dyktige båtbyggere, har en framtid i næringen, og ser frem til å samarbeide videre med både eksisterende og nye kunder.

Kontakt

Astafjordveien 566
9446 Grovfjord

Telefon: 770 89 600
Mobil: 930 59 831
Orgnr.: 988 041 505