Om GMV

Grovfjord Mek. Verksted AS er lokalisert i Nord-Norge, ca 50 minutters biltur fra Harstad/Evenes Flyplass.  Vi er i dag en av de fremste byggerne av båter for oppdrettsnæringen, og våre hovedmarkeder er fiskeoppdrettt og offshore wind. Vi har egne ingeniører som jobber i tett samarbeid med kunden, og designer båter etter kundens behov.

De siste årene har vi fokusert på nybygg av fartøy til oppdrettsnæringen, deriblant hurtiggående røkterbåter og båter for personelltransport, store servicekatamaraner samt tradisjonelle røkterbåter.

Vi har 100- års erfaring med motorreparasjoner, tradisjonell skipsservice, ombygging og nybygging av båter. Ny produksjonshall gjør det mulig for oss å levere om lag 8 store arbeidsbåter i året.

Deltagelse i FoU-prosjekter i samarbeid med SINTEF og NTNU har resultert i bedre byggemetoder som gir sterkere båter med bedre finish og lavere byggekostnader.

Vi 67 faste ansatte, samt flere underleverandører. Totalt er vi ca 130 ansatte som jobber her.

Fakta om Grovfjord Mek. Verksted:

  • Norges største forbruker av aluminium
  • Norges største produsent av arbeidsbåter i aluminium.
  • Verdens nordligste skipsverft.
  • Bygd verdens første rene batteribåt til oppdrettsnæringen

 

 

 

Historien

Grovfjord Mek. Verksted ble etablert i 1919 av Markus N. Hansen.  Reparasjon av motorer var hovedvirksomheten fra starten av. Grovfjord Mek Verksted (GMV) fikk ry på seg for å være spesielt flink til å reparere de populære glødehodemotorene produsert av Bolinder i Sverige. Denne motoren videreutviklet GMV rundt 1930 og produserte ombyggingssett fram til slutten av femtitallet.

Bedriften ble drevet videre som et rent reparasjonsverksted fram til midt på syttitallet. I denne perioden ble også en rekke strømaggregater montert for Forsvaret og NATO. Etter dette ble det i tillegg bygget fiskebåter i aluminium og stål opptil 88 fots lengde. Ombygging av snurpere til reketrålere utgjorde en betydelig del av virksomheten på åttitallet. Og på nittitallet ble flere fiskebåter forlenget og påbygget shelterdekk. Kystverket var også en betydelig kunde med oppdrag innenfor reparasjon og ombygging av gravelektere.

I 1998 besluttet man å fokusere virksomheten om bygging av arbeidsbåter for oppdrettsnæringen i aluminium. I 2003 ble det et eierskifte hvor Bård M. Meek Hansen, tredje generasjon, overtok driften. Interne opplæringstiltak ble gjennomført, mye nytt utstyr ble anskaffet og nye moderne haller ble bygd. GMV har satset mye på utvikling av egne konsept i tett samarbeid med kundene.

Anleggsfasiliteter

TypeKapasitet
Sammenstillingshall 190x20m, 190 tonn traverskran
Sammenstillingshall 235x20m, 20 tonn traverskran
Sammenstillingshall 335x18m, 30 tonn traverskran
Sammenstillingshall 438x17m, 11 tonn traverskran
Traverskran10 tonn
Traverskran 2×5 tonn
Sveisehall500 m2, 10 tonn
Traverskran10 tonn
Maskinverksted1,5 tonn
Traverskran1 tonn
Traverskran 400 tonn
Slipp, inne (maks lengde 23 m, bredde 7,5 m)130 m
Kai10 tonn
Tårnkran sør, skinnegående12 tonn
Plasthall 210m2