Om GMV

Grovfjord Mek. Verksted AS er lokalisert i Nord-Norge, ca 50 minutters biltur fra Harstad/Evenes Flyplass. Vi produserer arbeidsbåter i aluminium for oppdrettesnæringen, og kan tilby egne fartøykonsepter som er skreddersydd etter kundens behov.

De siste årene har vi fokusert på nybygg av fartøy til oppdrettsnæringen, deriblant hurtiggående røkterbåter og båter for personelltransport, store servicekatamaraner samt tradisjonelle røkterbåter.

Vi ble etablert i 1919, og har 90- års erfaring med motorreparasjoner, tradisjonell skipsservice, ombygging og nybygging av båter. Ny produksjonshall gjør det mulig for oss å levere om lag 8 store arbeidsbåter i året.

Deltagelse i FoU-prosjekter i samarbeid med SINTEF og NTNU har resultert i bedre byggemetoder som gir sterkere båter med bedre finish og lavere byggekostnader.

Vi er i dag en av de fremste byggerne av båter for oppdrettsnæringen.

Historien

Grovfjord Mek. Verksted ble etablert i 1919 av Markus N. Hansen. Markus hadde gått i lære hos en smed i Svolvær. Samtidig gikk han på en teknisk aftenskole for å skaffe seg teoretiske kunnskaper om de forbrenningsmotorer som ble installert i fiskebåter. Noen år senere kom hans yngre bror Realf inn i bedriften som aktiv eier.

Reparasjon av motorer var hovedvirksomheten fra starten av. Grovfjord Mek Verksted (GMV) fikk ry på seg for å være spesielt flink til å reparere de populære glødehodemotorene produsert av Bolinder i Sverige. Denne motoren videreutviklet GMV rundt 1930 og produserte ombyggingssett fram til slutten av femtitallet. Ombyggingen besto i å erstatte glidelager i rammelagre og kryssbolt med SKF rulle- og nålelager. Dertil sylindere med endret geometri på spyle- og eksosportene for å oppnå bedre ren spyling og virkningsgrad.

Markus og Realf så allerede rundt 1930 at glødehodemotorene ville bli erstattet av rene dieselmotorer. Lærebøker om denne motortypen ble innkjøpt og de startet utvikling av en 2-takts dieselmotor med Bosch brennstoffpumper og brennstoffventiler. En av prototypene ble fra 1938/39 og fram til 1946 benyttet til produksjon av elektrisitet om vinteren når bedriftens eget vannkraftverk hadde for lite vann. Hoveddelene til den er tatt vare på. Ambisjonen var å gå i gang med ordinær produksjon så snart 2. verdenskrig tok slutt. Men Markus oppgav da disse planene ettersom han kom til at masseproduserte hurtiggående 4–takts dieselmotorer i løpet av kort tid ville overta fiskebåtmarkedet.

Bedriften ble drevet videre som et rent reparasjonsverksted fram til midt på syttitallet. I denne perioden ble også en rekke strømaggregater montert for Forsvaret og NATO. Etter dette ble det i tillegg bygget fiskebåter i aluminium og stål opptil 88 fots lengde. Ombygging av snurpere til reketrålere utgjorde en betydelig del av virksomheten på åttitallet. Og på nittitallet ble flere fiskebåter forlenget og påbygget shelterdekk. Kystverket var også en betydelig kunde med oppdrag innenfor reparasjon og ombygging av gravelektere.

I 1998 besluttet man å fokusere virksomheten om bygging av arbeidsbåter i aluminium. Interne opplæringstiltak ble gjennomført og mye nytt utstyr anskaffet. GMV har satset mye på utvikling av egne konsept i tett samarbeid med kundene. Bedriften deltar også i FoU – prosjekt sammen med andre båtbyggere, SINTEF og NTNU. Dette har resultert i nye byggemetoder som gir sterkere båter med bedre finish og lavere byggekostnader. Et nytt og meget rasjonelt anlegg ble tatt i bruk i 2007. GMV leverte 8 oppdrettsbåter i 2008, og er i dag en av de fremste byggerne av båter for oppdrettsnæringen.

Anleggsfasiliteter

TypeKapasitet
Sammenstillingshall 560 m2
Traverskran10 tonn
Traverskran 2×5 tonn
Sveisehall500 m2, 10 tonn
Traverskran400 m2
Maskinverksted1,5 tonn
Traverskran300 m2
Sveisehall, nord5 tonn
Traverskran 400 tonn
Slipp, ute (maks lengde 37 m, bredde 7,5 m)105 tonn
Slipp, ute (maks lengde 18 m, bredde 10,5 m)100 tonn
Slipp, inne (maks lengde 23 m, bredde 7,5 m)130 m
Kai10 tonn
Tårnkran sør, skinnegående8 tonn
Tårnkran nord, skinnegående
Plasthall 210m2

Ledige stillinger

Vi har ingen ledige stillinger for tiden.