Bnr 21 – Marøy

GMV leverte bygg nr 21 «Marøy» til Dåfjord Laks AS ( nå Aurora Salmon AS) i 2001.

«Marøy» er en enskrogs røkterbåt for fortransport og med integrert foranlegg. Hoveddimensjoner er 11,25 x 5m, og topphastighet er ca 9 knop.