Bnr 22 – Nordøy

GMV levere bygg nr. 22 «Nordøy» til Dåfjord Laks AS ( nå Aurora Salomon AS) i 2001.

«Nordøy» er en enskrogs røkterbåt  for fortransport og med intergrert foranlegg. Hoveddimensjoner er 11,25 x 5 m, og topphastighet er ca. 9 knop.