Bnr 23 – Dåvøy

GMV leverte bygg nr. 23 «Dåvøy» til Dåfjord Laks AS (nå Aurora Salmon AS) i juni 2001.

«Dåvøy» er en enskrogs røkterbåt for fortransport og med integrert foranlegg. Hoveddimensjoner er 11,25 x 5 m, og topphastighet er ca. 9 knop.