Bnr 24 – Nipøy

GMV levere bygg nr. 24 » Nipøy» til Dåfjord Laks AS ( nå Aurora Salmon) i 2001. 

«Nipøy» er en enskrogs røkterbåt for personell- og fortransport. Hoveddimensjoner er 11,25 x 5 m, og hastigheten er ca. 9 knop.