Bnr 25 – Bekkarfjord

GMV leverte bygg nr. 25 «Bekkarfjord» til Finmark Stamfiskstasjon  i 2001. 

«Bekkarfjord» er en enskrogs røkterbåt for personell- og og fortransport. Hoveddimensjoner er 11,25 x 5m , og hastighet er ca. 10 knop