Bnr 26 – Aquaro

GMV leverte bygg nr. 26 «Aquaro» til Wilsgård Fiskeoppdrett AS i 2001. 

«Aquaro» er en enskrogs røkterbåt, med hoveddimesjoner 12,60 x 5 m. Hastighet er ca 11 knop.