Bnr 27 – Sagalaks II

GMV leverte bygg nr. 27  Sagalaks II til Troms Aquakultur AS (nå Nordlaks AS) i 2001. 

Sagalaks II er en enskrogs røkterbåt, med hoveddimensjoner 11,25 x 5m.  Hastighet er  ca. 11 knop.