Bnr 28 – Roy Arne

GMV leverte bygg nr. 28 » Roy Arne» til Dåfjord Laks AS ( nå Aurora Salmon AS) i juni 2002. 

«Roy Arne» er en hurtiggående enskrogs røkterbåt. Hoveddimensjoner er 9,30 x 3,50m, og toppfarten er ca 28 knop.