Bnr 29 – Triton

GMV leverte bygg nr. 29 «Triton» til Høllalaks AS i januar 2003. 

«Triton» er en enskrogs oppdrettsbåt for personell – og fortransport, med stort lasterom. Hoveddimensjoner er 12,75 x 5 m.