Tjenester

Designdrevet innovasjon

GMV har alle fagdisipliner «in-house». Dette gjør at vi kan ta frem nye fartøyskonsepter uten å trekke inn eksterne kompetansemiljøer. Dette reduserer kostnadene for kunden betraktelig, og reduserer tiden det tar å ta frem nye og innovative fartøystyper.

Vi utvikler alle våre fartøy selv, i nært samarbeid med våre kunder.

Bygging av fartøy i aluminium

GMV har et toppmoderne anlegg for masseproduksjon av fartøy i aluminium. Vi har til enhver tid 7-10 fartøy under bygging, avhengig av fartøystype og størrelse. I produksjonen bruker vi såkalte aluminiumspaneler som gir økt skrogstyrke i forhold til platetykkelse.

Andre fordeler i tillegg til redusert vekt er betydelig redusert tidsforbruk på montering og sveis av platene.
Dette kombinert med dyktige fagarbeidere gjør at vi er konkurransedyktig med såkalte lavkostland.

Batterielektriske
fremdriftssystemer

GMV har kompetanse på batterielektrisk fremdriftssystemer, inkludert hybride løsninger. Vi kan prosjektere en optimal løsning ut ifra kundens driftskondisjoner. Vi plukker ut komponenter og har ansvaret for at de ulike systemene spiller sammen. Dette betyr at våre kunder kun forholder seg til oss, og slipper å ha dialog med ulike leverandører når fartøyet settes i drift.
EMS og PMS (Energy Management- and Power Management Systems) programmeres av oss, og vi skreddersyr mann-maskin interfacet til kundens behov.

Start video

Autonome fartøy

Fokuset vårt i byggingen av de førerløse fartøyene er å kombinere teknologi og bærekraft. Disse fartøyene vil markere et stort teknologisk fremskritt i bransjen, og vil produsere opptil 90% mindre CO2 enn andre konvensjonelle kartleggingsfartøy. De vil være utstyrt til å utføre en rekke offshore-datainnsamlings- og intervensjonsoperasjoner ned til en dybde på 6000 meter, og vil derfor kunne betjene et bredt spekter av industrier Ved hjelp av AUV´er og ROV´er vil de være i stand til å utføre visuell og akustisk datainnsamling, i tillegg vil de kunne anvende et bredt spekter av den nye sensorteknologien. 

Fartøyene drives ubemannet og trenger heller ikke et vertsfartøy i nærheten. De vil bli kontrollert og operert av erfarne sjøfolk via satellittkommunikasjon fra toppmoderne landanlegg i både Austin (Texas) og Southampton (England). 

På grunn av sin førerløshet vil operasjonene de utfører være de sikreste i industrien!

Automasjonssystemer

GMV leverer idag tekniske løsninger som gjør det mulig å fjernstyre fartøyet via satellitt fra kontrollsenter på land. 

De tekniske løsningene og styringssystemene implementeres nå i mer eller mindre alle fartøy vi utvikler og produserer. Vi leverer i dag i sin helhet automasjonssystemet til våre batterielektriske fartøy, men vil i fremtiden kunne tilby dette til hybride- og dieselmekaniske fartøy.

Kontakt

Astafjordveien 566
9446 Grovfjord

Telefon: 770 89 600
Mobil: 930 59 831
Orgnr.: 988 041 505