Tjenester

Designdrevet innovasjon

GMV har alle fagdisipliner «in-house». Dette gjør at vi kan ta frem nye fartøyskonsepter uten å trekke inn eksterne kompetansemiljøer. Dette reduserer kostnadene for kunden betraktelig, og reduserer tiden det tar å ta frem nye og innovative fartøystyper.

Vi utvikler alle våre fartøy selv, i nært samarbeid med våre kunder.

Bygging av fartøy i aluminium

GMV har et toppmoderne anlegg for masseproduksjon av fartøy i aluminium. Vi har til enhver tid 7-10 fartøy under bygging, avhengig av fartøystype og størrelse. I produksjonen bruker vi såkalte aluminiumspaneler som gir økt skrogstyrke i forhold til platetykkelse.

Andre fordeler i tillegg til redusert vekt er betydelig redusert tidsforbruk på montering og sveis av platene.
Dette kombinert med dyktige fagarbeidere gjør at vi er konkurransedyktig med såkalte lavkostland.

Fartøysdesign &
designpakker

GMV kan levere preliminær design, klassetegninger samt produksjonstegninger til også andre fartøystyper enn de vi produserer selv.

Batterielektriske
fremdriftssystemer

GMV har kompetanse på batterielektrisk fremdriftssystemer, inkludert hybride løsninger. Vi kan prosjektere en optimal løsning ut ifra kundens driftskondisjoner. Vi plukker ut komponenter og har ansvaret for at de ulike systemene spiller sammen. Dette betyr at våre kunder kun forholder seg til oss, og slipper å ha dialog med ulike leverandører når fartøyet settes i drift.
EMS og PMS (Energy Management- and Power Management Systems) programmeres av oss, og vi skreddersyr mann-maskin interfacet til kundens behov.

Start video

Autonome fartøy

GMV leverer i dag tekniske løsninger som gjør det mulig å fjernstyre fartøyet via satellitt fra kontrollsenter i land.

Automasjonssystemer

De tekniske løsningene og styringssystemene implementeres nå i mer eller mindre alle fartøy vi utvikler og produserer. Vi leverer i dag i sin helhet automasjonssystemet til våre batterielektriske fartøy, men vil i fremtiden kunne tilby dette til hybride- og dieselmekaniske fartøy.