Nyheter


Vi vant en pris under årets Ærekraft-konferanse!


24. oktober 2022


Vi ble en av seks andre bedrifter og prosjekter som stakk av med en pris under årets Ærekraft-konferanse!

De seks vinnerne fra årets Ærekraft-konferanse! Bildet hentet fra ht.no

Vi fikk utdelt prisen for Havbruksnæringen, og juryens begrunnelse far følgende:

«Bedriften bidrar til kompetanseutvikling og spredning av teknologi som fører til redusert utslipp av klimagasser. De bidrar til verdiskapning lokalt og gir positive eksterne effekter for næringslivet  i regionen og samfunnet generelt. Dette er Norges største produsent av arbeidsbåter i aluminium tilpasset behoved i havbruksnæringen. Aluminium er metallet med høyest resirkuleringsgrad, der 75% av utvunnet aluminium fremdeles er i bruk den dag i dag, og resirkuleringen krever lite energi»

«Her er det både utslippskutt og sirkulære momenter som ivaretar habitat og biodiversitet. Bedriften har også utviklet teknologiske løsninger som har flere anvendelsesområder utover havbruksnæringen. De er ledende innenfor    batteri- og hybridelektrisk fremdrift, og har utviklet verdens første rene batterielektriske røkterbåt, GMV Zero.»

Det var en gledelig overraskelse at vi vant en av prisene, og vi skal fortsette å jobbe videre med og både utvikle og spre kompetanse om teknologi som fører til redusert utslipp av klimagasser innen vår sektor!

Kontakt

Astafjordveien 566
9446 Grovfjord

Telefon: 770 89 600
Mobil: 930 59 831
Orgnr.: 988 041 505