Nyheter


Vi vant Næringslivsprisen 2023!


24. mai 2023


Vi vant årets Næringslivspris 2023, noe vi synes er stor stas!

Mange anerkjente bedrifter har mottatt prisen tidigere, og at den tilfalt oss gjør oss ekstra stolt og glad på vegne av den jobben våre dyktige ansatte har utført over mange år!

Her er juryens begrunnelse for tildelingen av prisen:

«Årets vinner kjennetegnes aller mest av sin evne til å se framover. De har tolket retninger og utviklingstrekk, og møtt dette med nyskaping og innovasjon.

Selskapet vi nettopp har blitt mer kjent med, bidrar til betydelig verdiskaping i form av direkte sysselsetting, og ikke minst ringvirkninger gjennom samspill med kunder og leverandører i regionen. Vinneren representerer ei næring som 5-dobler sin egen virksomhet, gjennom verdiskaping i samfunns- og næringsliv rundt seg. Dette er blant annet oppnådd gjennom en rekke knoppskytinger fra selskapet hvor tjenester som er levert internt i -/til selskapet, også er gjort tilgengelig for andre som etterspør produkter på samme plattform eller nytte.

Årets vinner utvikler selskapet sitt med en filosofi om nyskaping, tuftet på kunnskapsdeling og samarbeid. En rekke framtidsrettede og bærekraftige prosjekter har vært løftet på dette grunnlaget. Alt dette har skjedd i ei næring med krevende rammebetingelser, som utfordrer lederskapets evne til å ta vanskelige og risikoeksponerte beslutninger.

Vinneren går foran, og trekker andre med seg på veien. Å dele kunnskap på denne måten er krevende, og resultater oppnås nettopp når man stiller gjensidige krav i samarbeidet.

Utviklingskraft er skapt gjennom nært samarbeid med -, og bruk av akademia i utvikling av nye produkter. Både studenter og fagstab ved UiT Narvik har blitt tildelt utrednings- og analyseoppdrag for å fremme kvalitet og attraktivitet i nye teknologiløsninger.  Som en kuriositet kan det også nevnes at bruk av aluminium som materiale, har gjort selskapet til landets største kjøper profilert aluminium.

Næringslivsprisen går i år til en aktør som fra sitt hovedsete i regionen, som også har etablert avdeling i Harstad for å styrke rekrutteringen. Samtidig gir det nærhet til underleverandører og samarbeidspartnere. Selskapet gir betydelig styrke til det som kanskje er Harstads viktigste næringssektor
sett i et historisk og fremtidig perspektiv; maritim industri og service. 

Ut av virksomheten har det kommet mindre -, men spesialisert selskaper som Arctic Piping, GMV service, Maritim innredning mfl. Disse er etablert med raushet, men samtidig med nytteverdi for eget selskap. En del av selskapets produksjon skjer i Spania, men basert på vinnerens egne designkompetanse og -kapasitet, lokalt her hjemme.

Selskapene sysselsetter samlet ca. 150 ansatte og er således blant regionens største arbeidsgivere. Krav til kapasitet og kompetanse bidrar til at rekruttering skjer i regionen, men også i svært stor grad internasjonalt. 

Vinneren samhandler tett med vår svært viktige havbruksnæring, og leverer fartøy og løsninger innen

batterielektriske båter, elektrifisering, autonome båter, og nullutslippsløsninger. Således leverer selskapet bærekraft til -, og for sine kunder.

Få -, om noen selskaper i regionen går så sterkt foran på innovasjon i sin bransje, og av og til; veldig langt. Dette gir bedriften utfordringer med risikoeksponering. Samtidig som risikoen for selskapet på enkelte områder kan være høy, er altså bidraget til samfunnet, gjennom leveranser av null-utslippsløsninger av kritisk betydning. Det gir vinneren en større dimensjon.«

Kontakt

Astafjordveien 566
9446 Grovfjord

Telefon: 770 89 600
Mobil: 930 59 831
Orgnr.: 988 041 505